TVBox最新配置地址,7条最新配置接口(2023年04月01日最新地址)

文章1年前 (2023)更新 工具小熊
84.8K 0 0

2023年04月01日

公众号图片
此处内容已隐藏,请输入验证码查看
扫码关注微信公众号(工具达人),发送“验证码”获取

 

2023年02月25日 亲测可用配置地址

https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/tv-player/tvbox-line/main/tv/ptest.json

https://raw.liucn.cc/box/m.json

 

2023年02月10日 亲测可用配置地址:

https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/tv-player/tvbox-line/main/tv/ptest.json

 

5条最新 TVbox 配置地址:

https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/tv-player/tvbox-line/main/tv/j3zp.json

https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/tv-player/tvbox-line/main/tv/ikbb.json

https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/tv-player/tvbox-line/main/tv/fj.json

https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/tv-player/tvbox-line/main/tv/xymc.json

 

TVbox最新配置接口地址

https://gitcode.net/qq_41720813/tvbox/-/raw/master/TV.json

https://freed.yuanhsing.cf/TVBox/meowcf.json

https://raw.liucn.cc/m.json

https://gitea.com/nb/kls/raw/branch/master/a9.json

https://gitea.com/dxa/1/raw/branch/main/1.json

https://gitea.com/ysrj/ysrj/raw/branch/root/0627.json

http://mtv.weetai.cn/mtv/260.txt

https://wds.ecsxs.com/223843.txt

 

TVbox配置使用流程:

进入软件设置界面,输入源站规则即可。

TVBox最新配置地址,7条最新配置接口(2023年04月01日最新地址)

 

TVbox最新软件下载地址:

© 版权声明

相关文章